Novak Kilibarda – lik i djelo

Besana noć

Ne­moj­te Ki­li­bar­di­ne Su­lo­žni­ke po­če­ti da či­ta­te uve­če, kao što je bio slu­čaj s pot­pi­sni­kom ove re­cen­zi­je. Ju­tro će­te do­če­ka­ti bud­ni.

Ve­ro­slav Ran­čić

Advertisements